Ignác Štefaniga   r. , Paulína Štefanigová   r. František Žofaj  r. , Viktória Žofajová  r. Milan Žofaj  r. Ján Kubica  r. , Ľudvík Kubica  r. , Johana Kubicová  r. Antón Žofaj  r. , Angela Žofajová  r.Kubiznová Dárius Zanovit  r. Rudolf Vráb  r. , Helena Vrábová  r. , Helena Vrábová  r. Ignác Vráb  r. , Mária Vrábová  r. Karol Mušák  r. , Elena Mušáková  r. Ján Čiernik  r. , Mária Čierniková  r. Matej Zanovit  r. , Apolónia Zanovitová  r.Kubicová Stanislav Vráb  r. , Kristína Vrábová  r.Čajková Ignác Žofaj  r. , Valéria Žofajová  r.Ferancová Ignác Žofaj  r. , Veronika Žofajová  r.Laštíková Ján Laštík  r. , Margita Laštíková  r. Florián Žofaj  r. , Žofia Žofajová  r.Pavčová Jozef Kubizna  r. Štefan Grebáč  r. , Helena Grebáčová  r. Ľudovít Žofaj  r. Margita Graňáková  r.  Voľné3  r. Žofia Žofajová  r. Františka Mašáková  r.  Neznámy169  r. Justína Kuglárová  r.  Neznámy171  r. Štefan Pucheľ  r. , Terézia Pucheľová  r.  Neznámy186  r. Blažej Latus  r. Stanislav Čiernik  r. Milan Floranek  r.  Neznámy188  r. Margita Farská  r.  Neznámy311  r.  Neznámy308  r. Žofia Farská  r.Kvataková , Karol Farský  r. Ján Kurťák  r. Marta Florková  r. Justína Debnárová  r. Evka Štefanigová  r.  Neznámy305  r.  Neznámy304  r. Ján Laštík  r. František Grebáč   r.Grebáč Ján Čajka  r. , Alosia Čajková  r. Ignác Trabalík  r. , Verona Trabalíková  r.  Neznámy485  r. Genka Krišová  r.  Neznámy454  r. Brigita Navrátilová  r. František Puvák  r. Helena Jackulíková  r.Sopčáková   Neznámy459  r.  Neznámy456  r. Jozef Florek  r. Martin Prielomek  r.  Neznámy471  r. Jozef Gracik  r. , Anna Graciková  r.Špigelová , František Latus  r.  Neznámy349  r. Cyril Pavč  r.  Neznámy310  r.  Neznámy198  r. Jozef Grácik  r. Ignác Pepucha  r. Ignác Štefaniga  r. , Mária Štefánigová  r.  Neznámy318  r. Terézia Farská  r.  Neznámy199  r. Petrík Zanovít  r.  Neznámy213  r. Ján Kubica  r.  Neznámy508  r.  Neznámy507  r.  Neznámy506  r. Ján Polák  r. , Vladimír Polák  r. , Roman Polák  r. , Ľudovít Polák  r.  Neznámy146  r.  Neznámy155  r. Rastislav Feranec  r. , Stanislav Feranec  r. Marián Feranec  r. Floruán Grácik  r. , Helena Matkulčiková  r.  Neznámy159  r.  Neznámy156  r. Ferko Grebáč  r. Ľudovít Matis  r. , Mária Matisová  r. Petrík Kubica  r. Filip N472  r.  Neznámy476  r.  Žofajové  r.  Neznámy480  r.  Neznámy479  r.  Neznámy482  r.  Neznámy333  r. Žofia N334  r.  Neznámy335  r.  Neznámy336  r.  Neznámy457  r.  Neznámy447  r. Štefan Jackulík  r.  Neznámy316  r. Miroslav Hurťák  r. Mária Pepuchová  r. Miloš Žofaj  r. Rudolf Feranec  r. Žofia Vrábová  r. Jozef Feranec  r.  Voľné62  r. Karol Klus  r. Ľubomír Žofaj  r. Justína Ferancová  r. , Ján Feranec  r. Kristína Madleňáková  r. Terézia Ferancová  r.  Neznámy222  r. Mária Čierniková  r.Saganová  Voľné31  r.  Neznámy128  r.  Neznámy112  r.  Neznámy392  r.  Neznámy571  r. Žofia Balidiaková  r. Marek Kurťák  r. , Zuzka Kurťáková  r. Martin Brontvaj  r.  Neznámy393  r.  Neznámy257  r. Jozef Hvoľka   r.Hvoľka Ján Graňák  r. , Mária Graňáková  r.Jurkuláková , Helena Graňáková  r. Dušan Graňák  r. Magda Stančíková  r. Ján Branický  r.  Neznámy358  r. Jozef Polák  r.  Voľné122  r.  Neznámy124  r.  Voľné85  r.  Neznýmy411  r. Josef Kubizna  r. Eugen Brontvaj  r.  Neznámy269  r. Ján Červeň  r. , Rozália Červeňová  r. , Ignác Žofaj  r. Žofia Trabaliková  r.Floreková   Neznámy400  r. Kristína Kozáková  r. Šimon Žofaj  r.  Voľné113  r. Miroslav Kušnier  r. , Anna Kušnierová  r.Hrončeková Kristína Poláková  r.Madleňáková   Voľné126  r. Margita Juríčková  r.  Neznámy265  r.  Neznámy236  r.  Neznámy119  r.  Voľné120  r. Jozef Polak  r.  Neznámy94  r. Terézia Mročková  r.  Neznámy266  r.  Neznámy97  r.  Neznámy583  r.  Neznámy565  r.  Neznámy410  r. Darinka Juríčková  r. Kristínka Kosmelová  r.  Neznámy367  r. Karol Pucheľ  r.  Neznámy288  r.  Neznámy287  r.  Neznámy286  r.  Neznámy285  r.  Neznámy556  r.  Neznámy557  r.  Neznámy75  r.  Neznámy228  r.  Neznámy227  r.  Neznámy225  r.  Neznámy226  r.  Neznámy224  r.  Neznámy223  r. Žofia Kubicová  r. Petrík Vráb  r.  Neznámy282  r.  Neznámy281  r.  Neznámy283  r.  Neznámy205  r.  Neznámy208  r.  Neznámy207  r.  Neznámy206  r.  Neznámy209  r.  Neznámy210  r.  Neznámy147  r. Ignác Madleňák  r. , Verona Madleňáková  r.  Neznámy129  r. Patrik Pavč  r. Mária Farská  r.  Neznámy284  r.  Neznámy130  r. Helenka N131  r. Zuzka Laštíková  r. , Maruška Laštíková  r. Miško Žofaj  r.  Neznámy289  r. Žofia Farská  r. , Mária Farská  r. , Rudko Farský  r. Helena Žofajová  r. Justína Budzeľová  r.Malíková , Anna Krišová  r.Budzeľová , Ľudmila Krišová  r.  Neznámy515  r.  Neznámy511  r.  Neznámy512  r. Michal Kriš  r. Pavlína Kušnerová  r.  Neznámy551  r.  Neznámy549  r.  Neznámy550  r.  Neznámy548  r. Timotejko Kosmel  r. Mária Majkútová  r. Karol Graňák  r. , Agneša Graňáková  r.  Neznámy241  r. Mirko Vráb  r. Danka Žofajová  r. Rudko Florek  r.  Neznámy368  r. Milan Beňuš  r.  Neznámy384  r. Mirko Černík  r. Martinka Bejdáková  r.  Puchľová  r.  Neznámy588  r. Jozef Zanovit  r. Ján Jackulík  r.  Neznámy99  r.  Neznámy381  r.  Neznámy581  r.  Neznámy582  r.  Neznámy96  r.  Neznámy95  r. Mária Grižáková  r.  Neznámy271  r.  Neznámy272  r. Karol Kutka  r.  Neznámy229  r.  Neznámy584  r.  Voľné88  r. Žofija Pavčová  r.  Neznámy135  r.  Neznámy117  r. Albert Kutka  r. Žofia Kušnierová  r. Štefánia Madleňáková  r.  Neznámy40  r.  Neznámy41  r.  Neznámy136  r.  Neznámy78  r. Milan Kubizna  r. Rudolf Lučivňák   r. Matej Madleňák  r. , Anna Madleňáková  r.  Neznámy365  r. Ignác Farský  r. , Ignác Farský  r.  Farská  r.  Kubiznová  r. Ilona Orecová  r. Jožo Okolíčan  r.  Neznámy419  r.  Neznámy516  r.  Neznámy425  r.  Neznámy360  r. Elenka Graňáková  r. , Agneška Poláková  r. Ján Graňák  r. , Dezider Graňák  r. , Helena Graňáková  r.Sobčáková , Agneša Graňáková  r.Kyseľová Ignác Graňák  r. , Justína Graňáková  r. Ján Pucheľ  r. , Helena Puchľová  r.Matisová Ján Pucheľ  r. , Viktória Pucheľová  r. Vladimír Žofaj  r. , Mária Žofajová  r. Mikuláš Trabalík  r. Ján Kušnier  r. , Veronika Kušnierová  r.Ferancová Ondrej Jackulík  r. , Mária Jackulíková  r. Mária Farská  r. Ferdinant Farský  r.  Neznámy221  r. Jozef Gracík  r. Ferko Žofaj  r. , Mária Žofajová  r. Karol Gracík  r. , Vladimír Gracík  r. , Juraj Gracík  r. , Mária Gracíková  r. Agáta Jackulíková  r.  Neznámy545  r.  Neznámy424  r.  Neznámy369  r.  Neznámy235  r.  Neznámy570  r. Mária Vaterlová  r.  Neznámy578  r. Romanko Prielomek  r. Žofia Ferancová  r.  Gracík  r. Ján Brontvaj  r. Ignác Feranec  r. Ľudovít Zanovit  r. Anna Karkošková  r.Hvoľková Anna Hvoľková  r.  Neznámy536  r.  Neznámy537  r. Ján Trabalík  r.Trabalík  Neznámy276  r. Mária Poláková  r.Šitariková Ondrej Polák  r.  Neznámy273  r. rod. Mročková  r. Jozef Ferancová  r. , Mária Feranec  r. Ján Polák  r. , Mária Poláková  r. Stanislav Laštík  r. Jozef Graňák  r. , Jozef Graňák  r. , Júlia Graňáková  r. Helana Farská  r. Ján Farský  r. Ignác Farský  r.  Neznámy430  r. Helena Farská  r. Matej Feranec  r. Ferdinand Madleňák  r.  Neznámy137  r. Peťo Prielomek  r.  Neznámy74  r. Vít Čiernik  r. Mária Čierniková  r.Brontvajová Ján Čiernik  r.  Neznámy139  r. Anton Graňák  r. Roman Kubica  r. Johana Ferancová  r.Farská , Jozef Feranec  r. Ján Feranec  r. Mária Farská  r.Kubicová Verona Kubycová  r. Matej Kubyca  r. Kristína Hvolková  r.Čierniková Mária Kubicová  r. Žofia Kubicová  r.Farská   Neznámy25  r. Ľudvík Farský  r. Margita Farská  r. Ján Madleňák  r. , Judita Madleňáková  r.Žofajová Ignác Pavč  r. Apolónia Pavčová  r.  Neznámy179  r.  Neznámy201  r. Jozef Vráb  r.  Neznámy204  r. Cyril Curjok  r. Justína Gracíková  r.  Neznámy19  r. Ján Vráb  r.  Neznámy446  r. Stanislav Farský  r. Žofia Kubiznová  r.Špiglová   Neznámy444  r. Ján Čajka  r. Žofia N193  r. Milan Feranec  r.  Neznámy505  r. Jozef Lovás  r. Jozef Čajka  r. Agneša Poláková  r. Ján Polák  r. , Johana Poláková  r. Štefan Pavč  r. Johana Pavčová  r.  Čiernik  r.  Neznámy296  r. Žofia Graňáková  r.  Neznámy202  r.  Neznámy493  r. Gabriel Kodrík  r. Mária Kodríková  r. Anton Madleňák  r. Alžbeta Margitová  r. Silvester Žofaj  r. Justína Branická  r. Florián Štefaniga   r. Verona Vrábová  r. Jozef Brontvaj  r. , Mária Brontvajová  r.Farská   Neznámy328  r. Kamil Lovas  r. Jozef Lovas  r. Ľudvík Farský   r.Farský Ľudovít Kubizna  r. , Margita Kubiznová  r.Prielomková Jozef Čurjak  r. , Kornélia Čurjaková  r. Pavol Madleňák  r. Ľudovít Madleňák  r. , Florián Madleňák  r. , Helena Madleňáková  r.Laštíková Karol Vráb  r. , Johana Vrábová  r. Stanislav Madleňák  r. , Matej Madleňák  r. , Anna Madleňáková  r. , Anna Madleňáková  r.  Meda  r. Karol Meda  r. , Melana Medová  r. Karol Hruboš  r. , Žofia Hrubošová  r.Puvaková Matej Gracík  r. , Jana Gracíková  r. Žofia Madleňák  r. , Florián Madleňáková  r.Čierniková Vincent Madleňák  r. , Božena Madleňáková  r. František Kubica  r. , Žofia Kubicová  r.Farská Eduard Stachera  r. , Mária Stacherová  r.Ferancová Eduard Čajka  r. , Ignác Madleňák  r. , Mária Madleňáková  r.Čajková Matej Madleňák  r. , Matej Madleňák  r. , Helena Madleňáková  r. Alojz Pavč  r. , rod. Pavčová  r. Justína Farská  r.Ferancová , Stanislav Farský  r. Štefan Pucheľ  r. , Žofia Pucheľová  r.Pavčová   Neznámy359  r. Jozef Kušnier  r. , Helena Kušnierová  r. Jozef Gracík  r. , Kristína Gracíková  r.Graňáková Jozef Meda  r. , Žofia Medová  r. Jozef Kušnier  r. , Mária Kušnierová  r. Florián Laštík  r. , Helena Laštíková  r. Vendelín Trnka  r. , Žofia Trnková  r.Čierniková Štefan Štefaniga  r. , Helena Štefanigová  r. Alžbeta Balciráková  r. , Jozef Madleňák  r. , Margita Madleňáková  r. Ľudovít Madleňák  r. , Terézia Madleňáková  r. Matej Žofaj  r. , Mária Žofajová  r. Apolónia Ferancová  r.Kubicová , Jozef Feranec  r. Antón Graňák  r. , Helena Graňáková  r. Ignác Mareck  r. , Leopold Mareck  r. , Angelína Marecká  r.Kubicová Jozef Kajánek  r. , Veronika Kajánková  r.  Voľné39  r. Jozef Žatkuliak  r. , Ľudmila Žatkuliaková  r.Poláková Anton Hvoľka  r. , Mária Hvoľková  r.Kuťková Tomáš Juríček  r. , Helena Juríčková  r. Vincent Meda  r. Alžbeta Žofajová  r. Jozef Gracík  r. , Peťko Gracík  r. , Agáta Gracíková  r.Hvolková , Betka Gracíková  r. Ján Grebáč  r. , Žofia Grebáčová  r. Ján Sobčák  r. , Mária Sobčáková  r.Krišová Rudolf Graňák  r. , Žofia Graňáková  r. Jozef Kopta  r. , Veronika Koptová  r.Obasová , Antónia Koptová  r. , Mária Koptová  r.Kubicová   Voľné111  r.  Voľné93  r. Matej Žofaj  r. , Janka Žofajová  r.Krišová Tomáš Čiernik  r. , Helena Čierniková  r. Jozef Trabalík  r. , Veronika Trabalíková  r.Mročeková Cecília Zanovit  r. , Ľudvik Zanovitová  r. Katarína Farská  r.Schwrová , Karol Farský  r. Jozef Brontvaj  r. , Kristína Brontvajová  r. Alojz Grácik   r.Grácik  , Juliana Gráciková   r.Zanovitová Františka Beňuš  r. , Štefan Beňušová  r. Karol Graňák  r. , Mária Graňáková  r. Jozef Polák  r. , Mária Poláková  r. rod. Poláková  r. , Karol Zanovit  r. , Cecília Zanovitová  r. Alojz Žofaj  r. , Mária Žofajová  r. Stanislav Gracík  r. , Margita Gracíková  r.Kušnierová Jozef Brontvaj  r. , Rozália Brontvajová  r. Tomáš Matis  r. , Žofia Matisová  r. Milan Hudák  r. , Mária Hudáková  r. Ignác Matis  r. , Ilona Matisová  r. Karol Polák  r. , Jozefína Poláková  r. Blažej Vráb  r. , Margita Vrábová  r.Kyseľová Stanislav Kurťák  r. , Agneša Kurťáková  r. Ignác Prielomek  r. , Mária Prielomková  r.Kubicová Jozef Kubizna  r. , Veronika Kubiznová  r. Kristína Graňaková  r. Stanislav Kurťák  r. , Ľudmila Kurťáková  r. OndrejJán Kubizna  r. , Margita Kubiznová   r.Grižáková Ján Prielomek  r. , Stanislav Prielomek  r. Jozef Prielomek  r. , Mária Prielomková  r. Ján Gracík  r. , Justína Gracíková  r.Pavčová Alojz Polák  r. , Antónia Poláková  r. Štefan Florek  r. , Johana Floreková  r. Štefan Florek  r. , Zita Floreková  r. Karol Mareck  r. , Mária Marecka  r. Stanislav Feranec   r.Feranec Jozef Grebáč  r. , Anna Grebáčová  r.Turčeková Peter Graňák  r. , Rudolf Graňák  r. Emília Graňák  r. , Florián Graňáková  r.Kubaľáková Jozef Lipničan  r. , Zita Lipničanová  r.Žofajová Ján Lipničan  r. , Alojz Lipničan  r. , Jana Lipničanová  r. Ján Černík  r. , Žofia Čierníková  r. Eduard Stachera  r. , Ľudmila Stacherová  r. Eduard Žofaj  r. , Mária Žofajová  r.Brontvajová Johana Branická  r. , Ľudovít Branický  r. Ľudovít Kušnier  r. , Žofia Kušnierová  r.Kubicová František Žofaj  r. , Helena Žofajová  r.Mročková Jozef Meda  r. , Terézia Medová  r. Tonka Kriš  r. , Mária Krišová  r. Ján Kriš  r. , Alžbeta Krišová  r. rod. Trnková  r.  Neznámy115  r. Bernardeta Ferancová  r. , František Feranec  r. , Jozef Feranec  r. Mikuláš Grebáč  r.  Neznámy399  r. Rudolf Lipničan  r.  Voľné100  r. Mária Branická  r. Jozef Branický  r. Ignác Čiernik  r. Žofia Farská  r.Čierniková Ján Kriš  r.  Neznámy391  r. Johana Žofajová  r. Jozef Florek  r. Margita Najová  r.  Neznámy104  r. Jozef Kriš  r.  Neznámy246  r. Jozef Kurťák  r. , Pavlína Kurťáková  r.  Neznámy242  r. Jozef Žofaj  r. Zdenka Kramarčíková  r. Jana Farská  r.Žitňáková , Jozef Farský  r. Helena Farská  r. , Ján Farský  r. , Roman Farský  r.  Neznámy416  r. Veronika Farská  r. , Vladimír Farský  r. , Matej Farský  r.  Neznámy417  r. Jozef Žuffa  r. rod. Laštíková  r. Jozef Pepucha  r. , Rozália Pepuchová  r.Kubicová František Madleňák  r. , Helena Madleňáková  r. Jozef Čiernik  r. Karol Hvolka  r. , Helena Hvolková  r.Kubicová Terézia Farská  r. , Ľudovít Farský  r. Ignác Kubica  r. , Helena Kubicová  r. Helena Fabianová  r.Graňáková , Helena Trnková  r.Fabianová Jozef Kubizna  r. , Žofia Kubiznová  r.Lovásová Miroslav Hvojka  r. , Veronika Hvojková  r. František Chlustina  r.Chlustina Karol Fabian  r. , Terézia Fabianová  r.Jadroňová Alexander Graňák  r. , Božena Graňáková  r.Farská Stanislav Graňák  r. , Anna Graňáková  r. Stanislav Pavč  r. , Brigita Pavčová  r.Poláková   Voľné36  r.  Voľné38  r. Jozef Verček  r. , Bernardína Verčeková  r. Štefan Graňák  r. , Mária Graňáková  r. Kristína Farská  r. , Florián Farský  r. Jozef Madleňák  r. , Berta Madleňáková  r. Ján Farský  r. Tomáš Polák  r. , Helena Poláková  r.Jančigová Ignác Gracík  r. , Judita Gracíkoví  r.Pepuchová Kristína Ferancová  r. , Anton Feranec  r. , Ľudovít Feranec  r. , Jaroslav Graňák  r.  Neznámy24  r. Antón Puvák  r. , Helena Puváková  r. Štefan Trabalík  r. Antón Puvák  r. , Mária Puváková  r. Jozef Gracík  r. , Mikloš Gracík  r. , Roman Gracík  r. , Tonka Gracíková  r. Antón Graňák  r. , Helena Graňáková  r.  Neznámy348  r. Helena Farská  r. , Jozef Farský  r. Štefan Čajka  r. , Angela Čajková  r.Madleňáková Ondrej Čajka  r. , Helena Čajková  r. Ivan Laštík  r. , Mária Laštíková  r.Vrábová Jozef Klus  r. , Mária Klusová  r. Jozef Žofaj  r. , Veronika Žofajová  r.Graňáková Jozef Čiernik  r. , Mária Čierniková  r.Hvolková Jozef Grebáč  r. , Mária Grebáčová  r.Gracíková Marián Brontvaj  r. Ľudovít Žofaj  r. , Kristína Žofajová  r.Žofajová Štefan Puvak  r. , Margita Puvaková  r. Anna Farská  r.Jugelková , Albín Farský  r. Žofia Čierniková  r. , Agnesa Brontvajová   r. Rudolf Čiernik  r. , Žofia Čierniková  r. Ignác Čiernik  r. , Kristína Čierniková  r. Jozef Ferancová  r.Farská , Margita Feranec  r. Ladislav Čiernik  r. Antón Brontvaj  r. , Ignác Brontvaj  r. , Štefánia Brontvajová  r. Antón Kubica  r. , Margita Kubicová  r.Bránická Ignác Čajka  r. , Antónia Čajková  r.Hrubošová Ignác Čajka  r. , Žofia Čajková  r. Otília Latus  r. , František Latusová  r. Karol Branický  r. Jozef Kriš  r. , Mária Krišová  r. Ondrej Čajka  r. , Ľudvík Čajka  r. , Helena Čajková  r. Matej Kubica  r.Gracíková , Mária Kubicová  r. Roman Čiernik  r. , Alojzia Čierniková  r. Karol Pepucha  r. , Johana Pepuchová  r.Trabalíková Margita Ferancová  r.Poláková , Ján Feranec  r. Mária Branická  r. , Ján Branický  r. Ignác Kubica  r. , Ignác Kubica  r. , Agneša Kubicová  r.Matysová Štefan Laštík  r. , Kornélia Laštíková  r. Ferdinant Hvoľka  r. , Žofia Hvoľková  r.Ferancová Johana Ferancová  r.Čajková , Ján Feranec  r. Monika Ferancová  r.Zanovitová , Jozef Feranec  r. Roman Žofaj  r. , Helena Žofajová  r.Ferancová Antón Lovaštík  r. Žofia Ferancová  r.Zanovitová , Jozef Feranec  r. Štefan Gracík  r. , Johana Gracíková  r. Ján Laštík  r. , Antónia Laštíková  r.Graňáková Ignác Kubizna  r. , Oľga Kubiznová  r.Farská Jozef Polák  r. , Dušan Polák  r. , Veronika Poláková  r. Ondrej Čajka  r. , Johana Čajková  r. Ján Polák  r. , Helena Poláková  r. František Gracík  r. , Žofia Gracíková  r. Ján Žofaj  r. , Helena Žofajová  r. Vladimír Graňák  r. , Alžbeta Graňáková  r. František Kurťák  r. , Margita Kurťáková  r.Farská Florián Hvoľka  r. , Paulína Hvoľková  r.Gracíková Jozef Lovas  r. , Mária Lovasová  r.Farská Žofia Ferancová  r.Gracíková , František Feranec  r. Florián Hvolka  r. , Apolónia Hvolková  r. Karol Brontvaj  r. , Justína Brontvajová  r.Jackulíková   Neznámy325  r. Alžbeta Farská  r. , Ladislav Farský  r. Blažej Lovas  r. , Valéria Lovasová  r. Karol Graňák  r. , Ľudmila Graňáková  r.Zanovitová František Prielomek  r. , Mária Prielomková  r.Matisová Žofia Hvolková  r. ,  Neznámy245  r. ,  Neznámy245  r. ,  Neznámy245  r. Helena Brníková  r. , Jozef Trabalík  r. , Mikuláš Trabalík  r. , Agneša Trabalíková   r.Trnková  Stanislav Hvoľka  r. , Stanislav Hvoľka  r. , Florián Hvoľka  r. , Helena Hvoľková  r.Laštíková