Marko Jakubčák  r. Martin Lavčák  r. Lukáš Kopruščák  r.  Neznámy165  r. Richard Stašák  r.  Neznámy163  r.  Neznámy162  r. Marienka Jakubčáková  r.  Neznámy168  r. Ferko Krajč  r. Tonko Schleif  r. Marienka Kubusová  r. Susanna Hönsch  r. Anna Alexy  r. , Samuel Alexy  r. 0swald Hönel  r. JohanGeorg Hönel  r. JohanGeorg Hönel  r. J. Philippi  r. Jakob Kalix  r. , Susanna Kalix  r.Thern Julianna Malicsky  r.Gelhoff Johann Klein  r. , Maria Klein  r. Johann Nikelsky  r. Johann Nitsh  r. JohanGeorg Hönel  r. , Maria Hönel  r.Oswald Alojz Zeman  r. , Alžbeta Zemanová  r. , Mária Zemanová  r.Arvayová Ján Jakubčák  r. , Helena Jakubčáková  r. , Mária Jakubčáková  r. , Štefan Maro  r. , Mária Marová  r. Jozef Trpák  r. , Juraj Trpák  r. , Anna Trpáková  r. Hermína Krajčová  r.Opátová Gejza Markoči  r. , Katarina Markočiová  r.  Neznámy52  r. Júlia Kováčová  r. František Dratva  r. Vladimír Pavličko  r. Mária Liptáková  r. Jozef Dratva  r. Pavol Pitka  r. Alžbeta Sedláková  r. Mária Petečelová  r.  Neznámy49  r. Anna Pavličková  r.  Neznámy175  r. Katarina Majerová  r. Karol Ševc  r. Jozef Krejčiřík  r.  Voľné41  r. Vojtech Ovšonka  r. Marie Křížková  r. Michal Bartko  r. Jacob Hönsch  r.  Neznámy120  r.  Neznámy112  r. Štefan Pitoniak  r.  Neznámy156  r.  Neznámy157  r.  Neznámy117  r.  Neznámy155  r. Anna Fečundová  r.Bafiová   Neznámy118  r.  Neznámy116  r.  Neznámy154  r. Johann Lux  r.  Neznámy152  r.  Neznámy115  r. Elsa Hönel  r. Jacob Klein  r.  Neznámy150  r. Susanna Oszwald  r. Maria Lux  r. Susanna Loisch  r.Lux Susanna Bolcsanyi  r.  Neznámy113  r.  Neznámy149  r. Jacob Forberger  r. Paul Schmiedt  r. Johann Thern  r.  Neznámy111  r. Leopold Glatz  r. Daniel Blasy  r. , I.Daniel Blasy  r. Katarina Schmiedt  r.Laczusch Maria Alexy  r.Loisch , Samuel Alexy  r. Jozef Guzlej  r. Ondrej Pitoniak  r. , Žofia Pitoniaková  r.Michnová Jozef Kopruščák  r. , Emília Kopruščáková  r. Jozef Ruttkay  r. , Jozef Ruttkay  r. , Janka Ruttkayová  r. Margita Hajdoková  r. Augustín Ďuriš  r. , Jolana Ďurišová  r.  Neznámy177  r. Juraj Fedor  r.  Neznámy74  r. Žofia Talárová  r. Ján Stašák  r. , Mária Stašáková  r.Havašová Ján Wach  r. Paul Philippi  r.  Neznámy139  r. Michael Schmidt  r. Jakob Pollag  r. Karol Molitor  r. Jozef Krajč  r. , Anna KrajčováKoreňová  r.Stasová Martin Zgebura  r.  Voľné81  r. Jozef Krajč  r. Žofia Baranová  r.Jakubčáková   Neznámy85  r.  Neznámy104  r.  Neznámy135  r. Béla Hönel  r. Susanna Hönel  r. Bartolomej Solus  r. Rodina Záchvejova  r. Anna Gronková  r. Jozef Lavčák  r.  Neznámy129  r. Susanna Thurner  r.Gally   Neznámy128  r. Eduard Lang  r.  Neznámy124  r. Alexander Precák  r. , Margita Precáková  r.Jakubčáková Jozef Saloň  r. , Žofia Saloňová  r.Hudáková Mária Kašová  r. , Ján Krajč  r. František Krajč  r. , Mária Krajčová  r. Alojz Baďurikova  r. , Maria Baďurikova  r. Ján Markoči  r. ,  Markočiová  r. Michal Hudák  r. , Anna Hudáková  r.Frankovičová Ondrej Árvay  r. , Zuzana Árvayová  r.Balková Štefan Hudák  r. , Anna Hudáková  r.Oravcová Emil Rezničák  r. , Michal Rezničák  r. , Emília Rezničáková  r. Ján Markoci  r. , Júlia Markociová  r. Magdaléna Krempaská  r. , Rudolf Krempaský  r. František Jakubčák  r. , Mária Jakubčáková  r.Ševcová Bartolomej Jakubčák  r. , Margita Jakubčáková  r.Stasová Štefan Dratva  r. , Štefan Dratva  r. , Anna Dratvová  r.Rusnáková Matej KoreňGagorik  r. , Žofia KoreňováGagoriková  r. Štefan Talár  r. , Alžbeta Talárová  r. Štefan Baran  r. , Žofia Baranová  r.Zgeburová Jozef Hudák  r. , Mária Hudáková  r.Krojerová Anton Pitoňák  r. , Mária Pitoňáková  r.Hudáková Jozef Lavčák  r. , Mária Lavčáková  r.Bajnoková Ján Jakubčák  r. , Mária Jakubčáková  r.Polovková Štefan Stašák  r. , Veronika Stašáková  r.Dorničová Štefan Michna  r. , Justina Michnová  r.Jakubčáková Rudolf Taras  r. , Justína Tarasová  r. Matúš Ovšonka  r. Emília J.Sedláková  r. , Martin Sedlák  r. František KoreňGágorík  r. , Justina Koreňová  r.Krajčová Štefan Kubus  r. , Anna Kubusová  r. Jacob Rotsch  r. , Maria Rotsch  r.Kalis Štefan Madzík  r. , Anna Madzíková  r.Čikelová Jozef Kubus  r. , Justina Kubusová  r.Kollárová   Neznámy95  r.  Neznámy75  r. , Michal Petečel  r. Ján Koreň  r. , Mária Koreňová  r.Olejárová Jakob Loisch  r. , Susanna Loisch  r.Lux   Neznámy130  r. Maria Klein  r.  Neznámy123  r.  Neznámy100  r.  Neznámy102  r. Jozef Zeman  r. , Anna Zemanová  r. Ján Jakubčák  r. , Karolína Jakubčáková  r.Šavelová Michal Kubus  r. , Božena Kubusová  r.  Voľné56  r. Andrej Pitoniak  r. , Anna Pitoniaková  r.Balážová Václav Pitoňák  r. Jozef Jakubčák  r. , Mária Jakubčáková  r. Jozef Jakubčák  r. , Ľudmila Jakubčáková  r.Arvayová Jozef Petečel  r. , Juraj Petečel  r. Jozef Kollár  r. , Mária Kollárová  r. Ladislav Petečel  r. , Michal Petečel  r. Martin Lavčák  r. , Mária Lavčáková  r.Rutkayová Peter Šegľa  r. , Mária Šegľová  r. Anton Jakubčák  r. , Ján Jakubčák  r. František Pavličko  r. , Veronika Pavličková  r. Ján Zeman  r. , Žofia Zemanová  r. Štefan Ševc  r. , Anna Ševcová  r.Molitorová Ondrej Michna  r. , Žofia Michnová  r.Bombarová Vojtech Gavroň  r. , Mária Gavroňová  r.Nemcová   Neznámy103  r.