Vavrín Škor  r. , Štefan Škor  r. Pavol Bambúch  r. Peter Bibík  r. Veronika Pláteková  r.Najdeková Anna Pláteková  r.Pateriková Vincencia Čečková  r.  Hrob Zrušený  r.  Hrob Zrušený  r. Anna Čimborová  r.Kuriaková Ladislav Cvik  r. Ján Mečár  r. Vanda Smetanová  r.Myšiaková Eliška Sliviaková   r. Milan Mackovčák   r.Mackovčák Ján Blaho  r.Blaho Jarmila Prusková  r.Mizerová Ján Liska  r. Irena Mlíchová  r.Koreníková Anna Marčanová  r. , Cyril Marčan  r. Oľga Vápeníková  r.Kubalová Ervín Olešňan  r.Olešňan Jozef Mazáň  r. Zuzana Pijáková  r.Kubánková Anna Škorová  r.Hmírová Štefan Slivka  r. Ľubomír Mlích  r. Eva Olejková  r.Čavajdová , Zdeno Olejko  r. Martinko Zajac  r.  Neznámy176  r. Jarka Vlčková  r. Danka Janačiková  r. , Katka Janačiková  r. , Milanko Svrček  r. Tiborko Budoš  r. Adam Gašinec  r.  Neznámy138  r. Vlastička Mečarová  r. Milanko Smetana  r. , Mirko Kubala  r. Zdenko Mrenka  r. Marek Barutík  r. Jolanka Jančová  r. Simonka Cinková  r. Barborka Miklošová  r. Iruška Smetanová   r. Jarko Adámek  r.  Olešňan  r. Božena Sucháňová  r.Mizerová Boženka Barancová  r. Štefanko  Drahník  r. Augustín Holáň  r. Agnesa Pijáková  r.Gacová , Matej Piják  r. Františka Vydrová  r. Helena Juritková  r.Juritková , Štefan Gašo   r. Anna Smetanová  r. , Karol Smetana  r. Mária Holáňová  r.Cenigová Marek Holáň  r. Júlia Škorová  r. Margita Adámková  r.Mlichová , Peter Adámek  r. , Veronika Mlichová  r. , Vojtech Mlich  r. Štefan Sýkora  r. , Ladislav Sýkora  r. , Mária Sýkorová  r.Franeková , Tomáš Mokáň  r. , Mária Mokáňová  r.Taranová Barbora Rebetaková  r. Pavol Šadlák  r. Dušanko Kopták  r. Júlia Tvaružková  r. Paulína Čečková  r.Martykáňová , Vincent Čečko  r. Magdaléna Jančová  r.Holáňová , Mária Holáňová  r.Bošková Júlia Škorová  r. Agnesa Belanská  r.Škorová , Jozef Belanský  r. , Rodina Belanská  r. Ján Holáň   r. Ľudovít Šidlo  r. Agnesa Taranová  r.Mlíchová , Eva Mlichová  r. Anna Synáková  r.Chudá Eva Vráblová  r.Sklenárová Apolónia Chudá  r. Stanislav Muzika  r. Júlia Čečková  r. Karol Mozol  r. Františka Koptáková  r. , Adam Kopták  r. Ján Stokláska  r. Paulína Kocáňová  r.Hurtošová Anna Vavríková  r.Húšťavová Jozef Mizera  r.  Neznámy149   r.REZERVOVAT-PETREK Ludvik Truchlý  r. Drahomíra Blahová  r.Grunová Ján Turčák  r. , Agnesa Turčáková  r. Jozef Kopták  r. , Eva Koptáková  r.Belanová Anna Koptáková  r. , František Kopták  r. Jolanka Mlíchová  r. , Alźbeta Koptáková  r. , Martin Kopták  r. Ferdinand  Vrábel  r.Vrábel , Anna Jančová  r.Mečárová ,  Jančo  r.Cyprián , Mečárová Palicová  r.Eva , Božena Mečárová  r.Jančová , Jozef Mečár  r.Mečár , Dorota Mečárová  r.Marčanová , Ján Mečár  r.Mečár , Jaroslav  Jančo  r. , Štefánia Vráblová  r.  Neznámy203  r. Jarko Kubala  r. Mirko Magát  r. , Ferko Magát  r. Katarína Rusniaková  r. Jozef Vlček  r.  Rudinec  r. Maroško Hmira  r. Emiliá Mizerová  r. Justinka Škutová  r. , Štefinka Škutová  r. Anička Kocaňová  r. Danka Vydrová   r. Milanko Šuráb   r. Adamko Capek  r. Vladimír Psota  r. , Marienka Psotová  r. Karolko Kantorik  r. Anton Janek   r. , Toník Janeka  r. , Božena Janeková  r. Petrík Srnanek  r. Zuzana Pijaková  r. , Anna Taranová  r.Pijaková , Ján Tarana  r.Tarana , Ján Pijak  r. Štefan Hurtoš  r. Ján Banetka  r. Josef Biestyár   r.Biešťár Apolónia Mečárová  r.Masariková , Vincent Mečár  r.  Neznámy40  r. Ján Sága  r. , Cecilia Ságova  r. Agneša Turčáková  r. , Michal Turčák  r. Terézia Vydrová  r.Malíková , Peter Vydra  r. Cecilia Baltiarová  r.Dirbaková Ján Húšťova  r. Veronika Vydrová  r. Štefan Pijak  r. Ferko Vydra  r. Františka Vaňarová - Pecková  r. , Rehor Vaňar  r. Ján Sýkora  r. , Žofia Holánová  r.Panušková Adam Vlček  r. Mária Škorová  r. Juraj Koptak  r. Emil Škorík  r. , Karol Škorík  r. , Emil Škorík   r. Mária Jančová  r. , Adam Jančo  r. Magdaléna Taranová  r.Kubalová , Emil Tarana  r. Anna Mokaňová   r. , Ján Mokaň  r. Jozef Bibík   r. Helena Mackovčáková  r.Letková , Anton Mackovčák  r. Miroslav Vlček  r. Anna Kurňavová  r. Albín Kubala   r. Mária Škoríková  r. Vincencia  Baltiarová  r.Pijaková , Justín Baltiar  r. Anna Muziková   r.Kruparová Karolína Harvančáková  r. Miroslav Pečala  r. Helena Gašperáková  r. František Jančo  r. , Vilma Jančova  r. Anna Rychelová  r. , Ján Rychel  r. Ivan Ďuroška  r. Marián Polepšek  r. Miloš Tarana  r. Helena Mokáňová  r.Barancová , Justín Mokáň  r. Justín Gašinec  r. Ján Mokáň  r. Martin Šidlo  r. , Jaroslava Šidlová  r. Dušan Dubec  r.Dubec Jolana Malíková  r. , Blažej Malík  r. Jaromír Váni  r. Igor Pardel  r. Štefánia Muziková  r.Vráblová Pavol Čečko  r. Daniela Herčková  r. Helena Koptáková  r. Jozef Holáň  r. Milan Frišo  r. , Mária Frišová  r. Martin Mlích  r. Ján Barutík  r. , Anna Barutíková  r. Pavlína Bibíková  r. , Štefan Bibík  r. Emil Hurtoš  r. Stanislav Zverec  r. Margita Plošticová  r.Kopasková Stanislav Ondrušek  r. Jozef Riho  r. Ladislav Škorík  r. Štefan Kopták  r. Anton Gúcky  r. Pavel Tarana  r. Justín Piják  r. Jozef Mrenka  r. Anton Piják  r. Miroslava Adamková  r.Polepšeková Miroslav Piják  r. Peter Tarana   r. Jozef Škor  r. František Gašinec  r. Miroslav Tarana  r. Martin Hunčík  r. Miroslav Helt  r.Helt František Baltiar  r. Jaroslav Grisa  r. Ivan Mlich  r. Adam Kopták  r. Juraj Koban  r. Janka Hunčíková  r.Šutá Filip Mrenka  r. , Mária Mrenková  r. Justín Škuta  r. , Antónia Škutová  r.Betrníková Jozef Valiašek  r. Ladislav Pečala  r. , Agnesa Pečalová  r. Antónia Mizerová  r. Stanislav Mizera  r. Marcel Vlček  r. Juraj Vražič  r. , Karol Škuta  r. Mária Juríčková  r. , Július Juríček  r. Antónia Marčanová  r. , Milan Marčan  r. Jozef Húšťava  r. Zdenka Muziková  r. , Peter Muzika  r. , Peter Muzika  r. , Zuzana Muziková  r. Mária Adámková  r. , Pavol Adámek  r. Miroslav Žák  r. Mária Hurtošová  r. , Štefánia Lipková  r. , Ján Lipka  r. Ľudovít Ploštica  r. , Anastázia Plošticová  r. Štefánia Zábojníková  r.Kinierová , Milan Zábojník  r. Helena Beláková  r. , Stanislav Belák  r. Jaroslav Marťák  r. Margita Kúrňavová  r. , Štefan Kúrňava  r. , Miroslav Kúrňava  r. Jozef Kuchta  r. Pavol Pištek  r. Stanislav Jančo  r. Justína Kraľovičová  r. Janka Koňušíková  r. , Ján Koňušík  r. Vincent Ploštica   r. , Jozefína Plošticová   r. Justín Vlček  r. , Margita Vlčková  r. Vincent Paršo   r. , Vlasta Paršova  r. Anton Čavajda  r. Anna Gúcka  r. , Anton Gúcky  r. Brigita Koptáková  r. , František Kopták  r. , Rodina Koptáková  r. , Rodina Perďochová  r. František Mlich  r. Jozef Húšťava  r. Pavol Turčák  r. Vincent Mozol  r. , Štefan Blaho  r. Eva Paluchová  r.Kubalová Katarína Ondrejková  r. , Michal Ondrejko  r. Johana Lašová  r. , Pavol Lašo  r. , Katarína Mlichová  r.Červíková Margita Radolcová  r.Radolcová , Anton Radolec  r.  Zrušiť  r.Není priestor ,  Neznámy250  r. Ján Baranec  r. Hermína Ságová-Šeptajová  r. Rodina Lopušanová  r. Irena Koptáková  r.Lopušanová , Apolónia Koptáková   r.Belánska , Rudolf Kopták  r. , Jozef Kopták  r. , Rodina Koptáková  r. Jozefína Urbaníková  r.Kopasová Mária Pijáková  r. Jaroslav Pečala  r. , Martin Hurtoš  r. , Katarína Hurtošová  r.Mokaňová Martin Gašo  r. Mária Kopasová  r.Plošticová Vilma Koptáková  r. , Jaroslav Kopták  r. Anna Banetková  r.Cisáriková , Martin Banetka  r. Mária Rychlová  r. Martin Škor  r. Štefanko Matúš  r. Agneša Masaryková  r.Slížová , Ján Masaryk  r. František Mrenka  r. , Kornel Mrenka  r. Bertina Mlichová  r.Mičáková , Adam Mlich  r. Žofia Pijáková  r. , Mikoláš Piják  r. Šimon Muzika  r. Ľudovít Belák  r.Belák , Milka Pijaková  r. Matej Piják  r. , Justín Piják  r. Emil Kubičár  r.  Neznámy170  r.  Neznámy171  r. Sidónia Škutová  r. , Karol Škuta  r. Jožinka Mlíchová  r. Jozef Kubala  r. , Urban  Kubala  r. , Štefánia Kubalová  r. Sidónia Vlčková  r.Stoklásková Terezia Hurtošová  r.Tomašková Amália Mrenková  r.Hurtošová Jozef Huček  r. Dorota Zábojniková  r. Jozefina Budzelová  r.Olešňanová , Štefan Budzela  r. Vincent Hurtoš  r. , Anna Hurtošová  r. , Cyril Hurtoš  r. Marek Zábojník  r. Viliam Kavčák  r. František Kopas  r. , Júlia Kopasová  r.Mečárová Mária Mečárová  r. Irenka Pijáková  r.Turčáková , Mária Durajová  r. Jaroslav Svrček  r.  Neznámy77  r. Judita Belanová  r.Pecková , Albert Belan  r.  Neznámy75  r. Jozef Šuraba   r. , Gitka Šurabová  r.  Neznámy74  r. Jaromir Vydra  r. Pavlina Masláková  r. , Rozalia Koptaková  r. , František Koptak  r. Alžbeta Hodasová  r. Terézia Hušťavová  r.Muziková Justina Hurtošová   r.Marčanová , Viktor Hurtoš  r. , Mária Hurtošová  r. Štefan Rudinský  r. Jozef Suriak  r. Pavlina Plošticová  r. , Ján Ploštica  r. Zdenka Vlčková  r. , František Vlček  r. Emília Maurerová  r. , Ernest Maurer  r. Pavlina Rebeťáková  r.Slížová , Ján Rebeťák  r. Klementína Suriaková  r. Pavol Hrubý  r. Jana Janeková   r. , Jozef Janeka  r. Ondrej Marčan  r. , Helenka Marčanová  r. Ladislav Kopták  r.  Neznámy38  r. Vlasta Hunčíková  r. Gašpar Blaho  r. Agnesa Kotrčová  r. , Bernard Kotrč  r. Miloslav Vlček  r. Klára Hrdá  r. , Rudolf Hrdý  r. Jozef Majera  r. , Andela Majerová  r.Mokáňová Júlia Barancová   r. , Ľubomír Piják  r. , Ignác Baranec  r. Anna Vydrová   r.Koptáková , Marek Vydra  r. Ján Beňadik   r. , Eva Beňadiková  r. Marta Tomášková  r. , Miroslav Tomášek  r. Petr vražič  r. , Viliam Vražič  r. Juliana Janeková  r.Pijáková Matej Holáň  r. , Justína Holáňová  r. Martin Vydra  r. Gašpar Pijak  r. Štefan Banovčin  r. , Vladimír Vlček  r. Anna Húšťavová  r. , Justín Húšťava  r. Júlia Tomáčková  r.Marčanová Mária Gašová  r. Eva Mlíchová  r.Plevková Mária Radolcová  r. , Františka Radolcová  r.Beláková Ján Šeptaja  r. , Zuzana Šeptajová  r. Žofia Rebeťáková  r. Ján Mlich  r. Jozef Holáň  r. , Tomáš Holáň  r. Janka Pečalová  r. Ján Budzel  r. , Alžbeta Olešňanová  r.Janeková   Neznámy224  r. Imrich Muzika  r. Ľudmila Pecková  r.Radolcová , Vincent Pecko  r. Oľga Šeptajová  r.Veselá , Rudolf Šeptaja  r. Anna Kopasová  r. , Anna Škutová  r. Anna Hučková  r. Marián Mrenka  r. Ondrej Piják  r. , Rodina Pijaková   r.  Neznámy165  r. Jakub Mlich  r. Štefánia Wieviorková  r.  Neznámy164  r. Mária Gajdošová  r.Čečková , Stanislav Gajdoš  r. , Júlia Čečková  r. Imrich Marčanik  r. Vincencia Damašková  r. Ján Gašinec  r. , Júlia Gašincová  r. Rozalia Marčanová  r.Letková Terézia Chudá  r. Vincent Čavajda  r.  Mapčanová  r. Miroslav Muzika  r. Mária Hušťavová  r. Mária Marčánová   r.Besová  , Jozef Marčán   r. , Magdaléna Čavajdová  r. Jozef Adámek  r. Alžbeta Beláková  r. Ilona Belanská   r. , Jozef Belanský   r. Ľudmila Plošticová  r.Beláková Vincent Gašinec  r. Anton Janeka  r. , Štefan Janeka  r. Michal Synák  r.Synák rod Čavajdová  r. Jozef Mlich  r. Mária Pijáková  r. , Jarolím Piják  r. Justina Ságová  r. Martin Smetana  r. Klára Ságová  r. Helena Franeková  r.Ságová , Kornel Franek  r. rod Kulichová  r. , Mária Kubalová  r. , Emil Kubala  r. Paulína Franeková  r.Mokaňová , Justín Franek  r. Justin Kozelek   r. , Mária Kozelková  r. Anna Hunčíková   r.Kubičárová , Jozef Hunčík  r. Jakub Muzika  r. Tekla Marčanová  r.Koptáková Eva Rakovanová  r. , Blažej Rakovan  r. Roman Kulich  r. Katarína Pijáková  r.Adámková Vlasto Pijak  r. , Anna Pijaková  r. Martin Malík  r. , Emília Maliková  r. , Blažej Malik  r. Rozália Holáňová  r. Justin Kolibač  r. , Jožka Kolibáčová  r.Pijaková , Dorota Pijaková  r. , Matej Pijak  r. Mária Taranová  r. , Jozef Tarana  r. , Vincent Tarana  r. Eva Gúcka  r.Koptáková , Terézia Nyekyová  r. , Gizela Koptáková  r. , Adam Kopták  r. Peter Piják   r. , Františka Pijáková   r. , Peter Piják  r. Katarína Lisková  r. , Rudolf Lisko  r. , Karolína Lisková  r. Milan Paluch  r.Paluch , Anna Paluchová   r.Mrenková  Ján Muzika  r. Gretka Paluchová  r. , Matej Paluch  r. Matuš Mrenka   r. , Uršula Mrenková  r.Plošticová Martin Tarana  r. , Anton Hurtošová   r. Martin Mizera  r. , Agnesa Mizerová  r. Peter Holáň  r. Dominik Tvaružek  r. Karol Jančo  r. Mária Cisáriková  r.Sobčáková Františka Mrenková  r. Ján Polepšek  r. , Vilma Polepšeková  r. Vavrin Turčák  r. Irena Paršová  r.Húšťavová , Justín Húšťavá  r. , Viliam Húšťava  r. , Ján Húšťava  r. Františka Húšťavová  r. , Ladislav Húšťava  r. Ondrej Muzika  r. , Anton Muzika  r. Rudolf Minár  r. , Judita Minárová  r. Karol Vlček  r. , Gabriel Vlček   r. , Irena Vlčková  r. , Agneša Vlčková  r. Justína Halúšková  r.Taránová , Vincent Halúška  r. Irena Turčáková  r. , Miroslav Turčák  r. , Helena Turčáková  r. , Michal Turčák  r. Štefan Ploštica  r. , Mária Plošticová  r.Kubalová , Matej Ploštica  r. František Ondrušek  r. , Ján Ondrušek  r. , Anna Ondrušková  r.Kantoríková Andrej Krupka  r. , Jozef Škriňa  r. , Jozefa Krupková  r. , Žofia Škriňová  r. Vincka Letková  r. , Ondrej Letko  r. , Lucia Letková  r. Mária Marčanová  r. , Ondrej Marčan  r. , Ján Gocoliak  r. Klementína Pijáková  r.Pijáková , Ľudmila Šindelárová  r.Pijáková Irena Kubičárová  r.Ságová , Martin Kubičár  r. Justín Holáň   r. , Irena Holáňová  r.Slížová Mária Kocáňová   r.Kubalová  , Lucia Kubalová  r. , Tomáš Kocáň  r. Júlia Mlichová   r. , Adam Mlich  r. Mária Žideková  r.Adamková , Viliam Židek  r. Karol Jakubec  r. , Adam Tarana  r. , Justin Tarana  r. , Katarína Taranová  r. Júlia Žideková  r. , Štefánia Žideková  r. , Ján Židek  r. , Anna Capeková  r.Žideková , Imrich Capek  r. Rozália Drahníková  r.Čavajdová , Štefan Drahník  r. Sidónia Škoríková  r.Fulierová , Martin Škorík  r. Vincent Janek  r. , Vendelin Janek  r. , Katarína Janeková  r. Ján Kavčák  r. , Jaromír Kavčák  r. , Apolónia Kavčáková  r.Slížová , Martin Kavčák  r. Tomáš Grisa  r. , Anna Grisová  r.Pijaková Ján Podpleský  r. , Monika Blahová  r. , Imrich Blaho  r. Ján Čečka  r. , Martin Čečka  r. , Agneša Čečková  r. Paulína Vydrová   r.Holáňová , Adam Vydra  r. , Jarmila Vydrová  r. , Štefan Vydra  r. Justína Bibíková   r.Kyzeková  , Bohumil Bibík  r. Jozefína Barancová  r. , Martin Baranec  r. , Alojzia Barancová  r.Marčanová , Martin Baranec  r. Mária Marčanová  r.Holaňová , Juraj Marčan  r. Marienka Synáková  r. , Anna Synáková  r.Blahová , Matúš Synák  r. Pavla Pijaková  r. , Pavol Pijak  r. rod Adamková  r. , Vincencia Pečalová  r. , Justin Pečala  r. Mária Belanská  r.Mlíchová , Justín Belanský  r. , Anna Mizerová  r. , Lucia Mizerová  r. Berta Adámková  r. , Štefan Adámek  r. Ferdinand Melek  r.Melek , Božena Meleková  r. Anton Suriak  r. , Gregor Klimek  r. , Johana Klimková  r.Škoríková   Neznámy95  r. Annastazia Černecká  r. , Jaroslav Černec  r. Augustín Masaryk  r. , Jozefína Masaryková  r.Adamková Vladimír Smetana   r. Anna Smetanová  r. , Matej Smetana  r. Jaroslav Adámek  r. , Anton Adámek  r. , Štefánia Adámková  r. , Vincent Blaho  r. Júlia Malíková  r.Čečková , Jozef Malík  r. , Vincent Pijak  r. rod Ságová  r. , Sidónia Škorová  r. , Mária Malíková  r. Monika Muziková  r. , Jakub Muzika  r. , Mária Jašová  r. , Kamil Jašo  r. Vojtech Kuriak  r. , Alojzia Kuriaková  r.Koptáková , Vincent Kopták  r. , Štefan Kopták  r. Jozef Hurtoš  r. , Blanka Hurtošová  r. , Lukáč Mikuška  r. , Anna Mikušková  r. Alžbeta Kantoríková  r.Škutová , Robert Kantorík  r. Ján Tomášek  r. , Mária Tomášková  r. Mária Mizerová   r.Vlčková  , Viliam Mizera   r. Matúš Mizera  r. , Františka Mizerová  r. Tomáš Belanský   r. , Anna Belanská   r.Grísová Štefan Tižinec  r. , Margita Tižincová  r. , Michal Tižinec  r. Ján Popovec  r. , Anastázia Popovcová  r.Kaňová , Mária Muziková  r. , Jakub Muzika  r. Vlčková Čavajdová  r.Anna , Lýdia Vlčková   r. , Štefan Vlček  r. Rozalia Mečarová  r.Mlichová , Martin Mečar  r. Antónia Poláčková  r.Blahová , Medard Poláček  r. , Jozefína Blahová  r. Jozef Gúcky  r. , Božena Gúcka  r. , Jozef Gúcky  r. Šimon Mizera  r. , Eva Mizerová  r. Anastázia Bečakova  r. , Peter Bečak  r. , Judita Pijáková  r. , Vendelín Piják  r. Mária Vydrová  r.Mizerová , Tomáš Vydra  r. Jozefína Kavčáková  r.Jančová , Justin Kavčák  r. , Rodina Kavčáková  r. , Rodina Jančová  r. Štefánia Valovičová  r. , Fridrich Valovič  r. Juraj Mečar  r. , Mária Mečarová  r.Tomašková Paulína Pijakova  r. , Tomáš Pijak  r. , Rodina Gajdošová  r. , Rodina Pijáková  r. Jozef Vantola   r. , Rodičia Mlichoví  r. , Mária Vantolová  r. Pavol Adámek  r. , Mária Adámková  r. , Vincent Majera  r. , Antónia Majerová  r. Jaroslav Čečko  r. , Božena Čečková  r. Juraj Mlich  r. , Mária Mlichová  r.Čečková Veronika Smetanová  r.Vojteková , Alojz Smetana  r.Smetana , Ondrej Smetana  r. , Klementína Smetanová  r. Drahomírka Pijáková  r. , Justína Pijáková  r. , Ignác Piják  r. Katarína Muziková   r. , Martin Muzika   r. , Magda Muziková  r. , Pavol Muzika  r. Milan Tomaško  r. , Eva Tomašková  r. , Karol Tomaško  r. Miroslav Polepšek  r.Polepšek , Martin Gašinec  r. , Eva Gašincová  r. , Šimon Gašinec  r. Vendelín Pečala  r. , Klementína Pečalová  r.Červená Adam Vlček  r. , Štefánia Vlčková  r. , Adam Vlček  r. , Júlia Vlčková  r. Pavol Kubala  r. , Johana Kubalová  r. Štefan Radolský  r. , Terézia Radolská  r. Vilma Ságová  r.Ďuranová , Rehor Sága  r. Jarmila Vidrová  r. , Justin Vidra  r. Peter Hurtoš  r. , Anna Hurtošová  r. Pavol Pečala  r. Alexandra Mlichová  r. , Justín Mlich  r. Vincencia Marčanová   r. , Jozef Marčan  r. Pavla Plevková  r. , Jozef Plevka  r. Justina Mizerová  r. , Emil Mizera  r. Mária Plošticová  r.Kubalová , Ignác Ploštica  r. Mária Masaryková  r.Smetanová , Pavol Masaryk  r. Jakub Gúcky  r. , Monika Kopasková  r. , Rozália Gúcka  r.Marťáková Ján Kubala  r. , Anna Kubalová  r.Kopasová Peter Jurášek  r. , Justina Jurášková  r.Jelínková Štefan Čečko  r. , Vincencia Čečková  r.Hunčíková Anna Sagová  r. , Gejza Saga  r. Štefan Pecko   r. , Irena Pecková  r.Blahová František Sýkora   r. , Vlasta Sýkorová  r. Žofia Hurtošová  r. , Vincent Hurtoš  r. Paulína Škorová  r. , Jakub Škor  r. Justín Čečko  r. , Agnesa Čečková  r. , Gašpar Čečko  r. Jozef Škorík  r. , Pavol Škorík  r. , Jozefína Škoríková  r. Peter Haluška  r. , Terézia Halušková  r. Paulína Muziková  r.Muziková , Mária Kozelková  r. Eva Húšťavová  r. , Valent Húšťava  r. Agnesa Hunčíková  r. , Vincent Hunčík  r. Miroslav  Kavčák  r. , Jolana Kavčáková  r. , Štefan Mizera  r. , Agnesa Mizerová  r. Pavol Patrik  r. , Monika Smetanová  r. Filip Bibík  r. , Mária Muziková  r.Bibíková , Štefánia Ondrúšková  r.Bibíková , Jozef Ondrúšek  r. Anna Smetanová  r. , František Smetana  r. Zuzana Adámková   r. , František Adámek  r.Adámek , Michal Adamek  r. Štefan Marčan  r. , Ján Ondrúšek  r. , Justína Ondrúšková  r.Hurtošová Rozália Ságošová  r.Marčániková , Ferdinant Ságoš  r. Gabriel Grísa  r. , Agnesa Grísová  r.Balťárová Antón Smetana  r. , Alojzia Smetanová  r. , Dušan Smetana  r. Pavel Blaho  r.Blaho , Mária Blahová  r. , Ondrej Blaho  r. , Pavol Blaho  r. Agnesa Adámeková   r. , Filip Adámek  r. Žofia Vydrová  r.Holáňová , Matej Vydra  r. Katarína Adámková  r. , Imrich Adámek  r. , Eva Kubalová  r. , Vincent Kubala  r. Anna Gašincová   r. , Filip Gašinec  r. Rodina Taranová  r. , Rodina Húšťavová  r. Jozef Vlček   r. , Mária Vlčková  r. Ivana Blahová  r. , Imrich Blaho  r. , Veronika Blahová  r. , Michal Blaho  r. Štefánia Muziková  r.Taranová , Štefan Muzika  r. Miroslav Húšťava  r. , Justína Polepšeková  r.Masláková , Štefan Polepšek  r. Terézia Vlčková   r. , Viliam Vlček  r. Marta Pijáková (Ďuranová)  r.Turčáková , Ján Ďurana  r. Sidonia Húšťavová  r.Hurtoščová , Jozef Kuchta  r. , Štefánia Kuchtová  r. , Matúš Húšťava  r. Silvia Olejková  r. Martin Grisa  r. , Vincencia Grisová  r. Anna Meleková  r. , Štefan Melek   r. Gizela Koptaková  r.Mieščaková , Matej Kopták  r. Michal Adámek  r. Júlia Húšťavová  r. , Emil Húšťava  r. Matilda Mizerová  r. , Mikuláš Mizera  r. Rudolf Mlich  r. , Justína Mlichová  r. Terézia Marčanová  r. , Peter Marčan  r. Mária Hodásová  r.Mišková , Ján Hodás  r. Jozef Škuta  r. , Ján Škuta   r. , Angela Škutová  r.Mlichová Františka Vlčková  r. , Blažej Vlček  r. Tomáš Holáň  r. , Paulína Holáňová  r.Sagová Helena Mečarová  r. , Štefan Mečar  r. Ivan Ďuroška  r. , Mária Ďurošková  r. Justína Škoríková  r. , Vincent Škorík  r. Alena Vlčková  r. , Jozef Vlček  r. Ludmila Hurtošová  r. , Vincent Hurtoš  r. Irena Mizerová   r. , Ondrej Mizera  r. Helena Pečalová  r. , Milan Pečala  r. Žofia Funteková  r.Škoríková , Peter Funtek  r. Eva Pijaková  r.Taranová , Jakub Pijak  r. Emilia Húšťavová  r. , Štefan Húšťava  r. Ladislav Turčák  r. , Mária Turčáková  r. , Roman Turčák  r. , Božena Turčáková  r. , Pavol Turčák  r. , Sidonia Turčáková  r. Mária Remeková  r.Pijáková , Mikuláš Remek  r. Michal Mrenka  r. , Rozália Mrenková  r. Paulína Janíková  r.Škoríková , Mikuláš Janík  r. Zdenek  Mizera  r. , Marta Mizerová  r. , Anton Mizera  r. Cyril Holáň  r. , Justín Holáň  r. , Vincent Holáň  r. , Eva Holaňová  r. Mária Pijáková   r.Kubalová  , Justin Piják   r. Vincent Tarana  r. , Judita Taranová  r. Katarína Vydrová  r.Baltiarová , Pavol Vydra  r. Anežka Mizerová  r. , Eva Mizerová  r. , Justína Mizerová  r. Milan Tarana  r. , Jozef Tarana  r. Emilia Mlichová   r. , Anton Mlich  r. Vladimír Minár  r. , Anna Minárová  r.Vydrová Agneša Pijaková  r.Hurtošová , Milan Pijak  r. Alojzia Mlichová   r. , Peter Mlich  r. Emília Funteková  r.Funteková , Žofia Funteková  r. , Vincent Funtek  r. Peter Mokáň  r. , Helena Gašincová  r. , Gabriel Gašinec  r. František Škor  r. , rod Mizerová  r. , rod Škorová  r. Jaroslav Čečko  r.Čečko , Peter Čečko  r.Čečko , Dorota Čečková   r. , Juraj Čečko  r. Irena Herodková  r.    r.Voľne. Ján Bury  r. , Vilma Buryová  r. , Elemír Bury  r. Anna Cunevová   r. , Ján Cunev  r. Elena Koptáková  r.Hurtošová , Martin Kopták  r. Justina Baltiarová  r. , Vavrin Baltiar  r. Eva Olejková  r. , Justín Olejka  r. Tomáš Kopták  r. , Alojzia Koptáková  r.Tatarčíková Milkuláš Mlích  r. , Mária Mlíchová  r.Mizerová Božena Mrgáňová  r. , Margita Mrgáňová  r. , Miroslav Mrgáň  r. , Marek Mrgáň  r. Anna Holáňová   r. , František Holáň   r. , Štefánia Taranová  r. , Matej Tarana  r. , Mária Holáňová  r. , Štefan Holáň  r. Božena Marčanová  r. , Ondrej Marčan  r. , Veronika Pecková  r. , Cyprián Pecko  r. , Žofia Pecková  r. , Ondrej Pecko  r. Justína Rudinská  r.Janeková , Štefan Rudinský  r. Anton Šeptaja  r.Šeptaja , Mária Šeptajová  r.Kajsiková , Vojtech Šeptaja  r. , Margita Šeptajová   r.Škútová  Ján Pečala  r. , Matuš Pečala   r. , Eva Pečalová  r.Halabicová Agnesa Čižmárová  r.Vydrová , Ján Čižmár  r. Vincent Vrábel  r. Margita Marčanová   r. , Vincent Marčan  r. František Muzika  r. Eva Blahová  r. , Miroslav Blaho  r. Emília Sklenárová  r. , Jaroslav Sklenár  r.  Ďuratný  r.Andrej Jaroslav Mokáň  r. Miroslav Kubala  r. Rodina Šadláková  r. Milan Bibík   r. , Mária Bibíková  r. Adam Hrubý  r. Mária Pijáková   r.Koptáková , Ondrej Piják  r. Vincencia Halúzková  r.Ďugeľová , Ján Halúzka  r. Paulina Koptáková  r. , Justin Kopták  r. Jozef Myšiak   r. , Viera Myšiaková  r. Vlasta Martaková  r. , Ján Marták  r. Helena Mizerová  r. , Anton Mizera  r. Emil Vidra  r. , Jolana Vidrová  r.Kopásková Albín Zemánek   r. Júlia Jančová  r. , Justín Jančo  r. Zuzana Bibíková   r.Mlichová , Anton Bibík   r. Juraj Mlich  r. , Paulína Mlichová  r. Irena Chudá   r. , Jozef Chudý  r. Eva Jančová  r. , Michal Jančo  r. Vincencia Taranová   r. , Michal Pijak  r. , Júlia Pijaková  r. , Pavol Tarana  r. Anna Grisova   r. , Jozef Grisa   r. , Pavol Plevko  r. Ladislav Marčan  r. , Janka Marčanová  r. , Vendelín Marčan  r. Paulína Rakovanová  r.Blahová , Václav Rakovan  r. Helena Koptáková  r. , Pavel Kopták  r. Albínka Nemcová  r. , Ferko Nemec  r. , Alžbeta Taranová  r.Žemberyová , Michal Tarana  r. Mária Koptáková  r. , Vincent Kopták  r. Milan Mackovčák  r. , Ľudovít Letko  r. , Jozefa Letková  r. Johana Grisová  r. , Kamil Gris  r. Karolina Kimaková  r. , Štefan Kimak  r. Irena Budočová  r.Čečková , Pavel Budoš  r. Františka Káčerová  r. , František Káčer  r. , Justína Pijáková  r. , Jozef Piják  r. František Belák  r. , Pavla Beláková  r. Božena Baltiarová  r.Adámková , Vincent Baltiar  r. Matej Mlich  r. , Anna Mlichová  r.Kanová Sabina Húšťavová  r. , Valent Húšťava  r. Adela Trúchla  r.Bugáňová , Tomáš Trúchly  r. Rudolf Hurtoš  r. , Justina Hurtošová  r. , Ján Piják  r. , Mária Pijáková  r. Johana Matúšová  r.Vangorová , Ján Matúš  r. , Anna Gucká  r.Matúšová , Martin Gucký  r. Anton Kantorík  r. , Rozália Kantoríková  r. , Ján Čimbor  r. , Vilma Čimborová  r. Eva Magátová  r. , Ľudmila Magátová  r. , Matilda Magátová  r. , Juraj Magát  r. Eva Koptáková  r.Gašová , Adam Kopták  r. Mária Svrčková  r. , Rodina Dekaňová  r. , Rodina Svrčková  r. Rudolf Haluška   r. , Eva Halušková  r. Helena Mečárová  r. , Martin Mečár  r. Alžbeta Tomáškova  r. , Vincent Tomášek  r. Justina Muziková  r.Mlichová , Vincent Muzika  r. Peter Gašo   r. , Petronela Gašová  r. Emiliá Pijáková  r.Mizerová , Karol Piják  r. Rodina Škorová  r. Antonia Blahová   r.Plošticová  , Martin Blaho  r. Karol Šamaj  r. , Vincencia Šamajová  r.Škutová Justín Mrenka  r. , Anna Mrenková  r. Agnesa Chorbáková  r. , Vilma Rusnáková  r. , Ernest Rusnák  r. Agneša Szatmárová  r. , Ľudovít Szatmár  r. , Paulína Adámková  r. , Vincent Adámek  r. Vojtech Kopták  r. , Eva Koptáková  r.Marčanová Júlia Škutová  r. , Štefan Škuta  r. Alojz  Belánsky  r. , Magdaléna Škutová  r.Belánská , Štefan Škutová  r. , Jozefina Macejková  r.Škutová Agáta Muziková  r. , Adam Muzika  r. Tomáš Mizera  r. , Anna Mizerová  r.Taranová Michal Mizera  r.Mizera , Melánia Mizerová  r. , Tomáš Mizera  r. , Mária Mizerová  r. Agnesa Sýkorová  r.Šeptajová , Emil Sýkora  r.Sýkora , Dorota Šeptajová  r.Mizerová , Rehor Šeptaja  r. Agneša Grisova   r. , Jakub Grísa  r. Katarína Mindeková  r.Ondrušková , Jozef Mindek  r. Juliana Kubičárová  r.Červíková , Blažej Kubičár  r. Cyprian  Mrenka   r. , Mária Mrenková   r. Agneša Marčanová   r.Gašová , Juraj Marčan  r. Eva Kyzeková  r.Škorová , Martin Kyzek  r. Karol Mozol  r.Mozol , Gregor Kopták  r. , Justina Koptaková  r.Mizerová Demeter Gacíková  r. , Margita Gacíková  r. Rozália Polková  r.Ondrušková , Štefan Polka  r. Mária Ondrušková  r. , Jozef Ondrušek  r. Agáta Lisková  r.Matúšková , Ján Lisko  r. Matej  Kopták  r. , Miroslav Keri  r. , Emil Kopták  r. , Agneša Koptáková  r. Terézia Vavríková  r. , Vincent Vavrík  r. Anna Mlíchová  r. , Martin Mlích  r. Vincent Baranec  r. , Žofia Barancová  r. Mária Taranová  r. , Vincent Tarana  r. Eva Čečková  r. , Anna Holáňová  r. , Štefan Holáň  r. Anna Pytlová  r.Klimková , Pavol Pytel  r. František Mekíňa  r. , Irena Mekíňová  r.Taranová Jozef Holtán  r. Amália Jančová  r.Šeptajová , Michal Jančo  r. Paulina Považanová  r. , Michal Považan  r. Tomáš Marčan  r. , Antonia Marčanová  r. , Ľudovít Marčan  r. Ondrej Klimek  r. , Anna Klimková  r. Juliana Kožuchová  r. , Matej Kožuch  r. Tomáš Hurtoš  r. , Anna Hurtošová  r.Kotrčová Apolónia Ďugelová  r. , Ignác Ďugel  r. Terézia Pijáková   r.Mlichová  , Adolf Piják  r. Janka Taranová  r. , Justín Tarana  r. , Janka Mlichová  r. , Milan Mlich  r. Ondrej Holáň  r. , Juraj Holáň  r. , Ján Holáň  r. , Izidor Holáň  r. Alojz Holáň  r. , Júlia Holáňová  r.Sagova Mária Magátová   r.Čavajdová , Anton Magát  r. Vincent Sága  r. , Anna Ságová  r. , Helena Sagová  r.Holaňová , Justin Saga  r. Stanislav Čavajda   r. , Veronika Čavajdová  r. , Blažej Čavajda  r. Alžbeta Ságová  r.Kompaniková , Štefan Sága  r. , Jozef Sága  r. , Ján Sága  r. Filip Mizera  r. , Anna Mizerová  r. Lucia Marčanová   r.Mizerová  , Šimon Marčan   r. Anton Vrabel  r. , Eva Vrablová  r.Damašková Anna Mintáchová  r. , Jozef Mintách  r. , Martin Šurába  r. , Rozália Šurábová  r. Mária Švábiková  r.Slezáková , Ján Švábik  r.Švábik , Mária Slezáková  r. , Štefan Slezák  r. Terezia Vrablová   r. , Juraj Vrabel  r. Filip Marčan   r. , Agneša Marčanová   r.Klimková  Imrich Šulgan  r. , Milan Šulgan  r. , Amália Šulganová  r. Anna Mlichová   r. , Ignác Mlich  r. , Jaroslav Mlich  r. Júlia Plevková  r. , Jozef Plevko  r. Mária Húšťavová  r.Vráblová , rod Húšťavová   r. , rod Vráblová  r. Ivan Mrenka  r. , Florian Mrenka  r. , Justína Mrenková  r. Tomáš Kulich  r. , Anna Kulichová  r.Škovránová Anna Grísová   r. , Imrich Grísa   r. Milan Piják  r.Piják Milan Bibík  r.Bibík Emília Kavčáková  r.Rajteková Július Pijak  r.Pijak , Daniela Pijaková  r. Nikolka Kucháriková  r. Dušan Hodas  r.Hodas Božena Melišová  r.Melišová Vincencia Uričová  r.Plátková Ivan Kopták  r.Kopták Ján Kubala  r.Kubala , Paulína Kubalová  r.Pijáková Lýdia Magátová  r.Mrenková Ján Gavlas  r.Gavlas František Plátek  r.Plátek Zdenka Tabányiová  r.Smetanová Milan Trúchly   r.Trúchly  Anton Kantorík  r. , Justín Kantorík  r.