Evidencia na pohrebisku. Pri vyhľadávaní je potrebné zadať aspoň prvé písmeno priezviska
alebo rodného priezviska. Prvé písmeno je veľké a potom malé.
Napríklad: Baran, ale stačí aj Ba.